Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. Teledetekcji

Teledetekcja w badaniach nad dziedzictwem archeologicznym służy do rekonstrukcji przeszłych krajobrazów i odkrywaniu ukrytych wzorców, wykorzystując technologie z zakresu nauk geodezyjnych i geofizycznych. Obejmuje kompleksowy zestaw technik nieinwazyjnych, w tym fotografię lotniczą, fotogrametrię, skanowanie laserowe, badania geofizyczne i analizę zobrazowań satelitarnych. Dzięki wykorzystaniu tych metod ujawnia obecnie niewidoczne już gołym okiem przeszłe krajobrazy, wydobywając z danych złożone wzorce, zjawiska i interakcje związane z funkcjonowaniem dawnych społeczności zamieszkujących dane tereny.

Dr Wojciech Ostrowski (Lider Zespołu)

 Pracownik Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii UJ oraz Zakładu Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalista z zakresu geodezji i danych przestrzennych w szczególności fotogrametrii i teledetekcji (posiada uprawnienia geodezyjne z tego zakresu), operator UAV. Od ponad dziesięciu lat związany z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych w archeologii w tym czasie aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych archeologicznych projektach badawczych (w tym UNESCO, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki). Zajmuje się (od 2011 roku) tematyką wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (UAV) jako platform fotogrametrycznych. Jest członkiem międzynarodowych organizacji działających na pograniczu archeologii i fotogrametrii: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Aerial Archaeology Research Group (AARG). Brał aktywy udział w tworzeniu CENAGIS - zaawansowanej infrastruktura informatycznej do celów badawczych, która powstała na Politechnice Warszawskiej w ramach projektu „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych”

dr Marcin Czarnowicz

W swojej pracy skupia się nad prehistoria terenów wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem okresów pre i wczesno dynastycznych w Egipcie oraz Chalkolitu i Wczesnego Brązu w Palestynie.

>>> więcej

dr Jacek Karmowski

Jest asystentem w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii UJ. Absolwent Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu (obecnie Wydział Archeologii UAM) oraz interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich „Society Environment Technologies" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora w dyscyplinie archeologia uzyskał w 2021 r. na podstawie rozprawy: „Procesy urbanizacyjne w północnym Egipcie i południowym Lewancie w drugiej połowie czwartego tysiąclecia p.n.e. na podstawie analizy architektury”. Jego zainteresowania badawcze obejmują początki urbanizacji w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, wczesną Epokę Brązu na obszarze Bliskiego Wschodu (szczególnie w południowym Lewancie), oraz wykorzystanie metod komputerowych w archeologii, takich jak systemy GIS i fotogrametria. Jest także zainteresowany możliwościami wykorzystania środowiska 3D w archeologii, w tym rekonstrukcjami architektury, krajobrazu, wizualizacją wyników badań oraz analizami przestrzennymi popartymi "symulacjami wizualizacyjnymi", które pozwalają na tworzenie odwzorowań krajobrazu i widoczności w różnych warunkach pogodowych i oświetleniowych. Ma doświadczenie w archeologicznej pracy terenowej w krajach takich jak: Polska, Egipt, Jordania, Izrael, Bułgaria, Ukraina czy Niemcy. Jest autorem i współautorem ok. dwudziestu artykułów naukowych, w tym o tematyce związanej z zagadnieniami z dziedziny wykorzystania technologii 3D w archeologii. W ramach Projektu Mare Nostrum bierze udział w pracach Komitetu Sterującego oraz Grupy Teledetekcja.

>>> więcej

dr Łukasz Miszk

Dr Łukasz Miszk jest asystentem w Zakładzie Archeologii Klasycznej UJ. Jest absolwentem studiów historycznych i archeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Pochłania go praca w terenie, archeologia Cypru, a czasem i rzymskiej Jordanii. Ponadto zajmuje go gra w archeologicznej drużynie piłki nożnej Allochtoni i praca na rzecz cyfrowej archeologii w ramach CAA Polska. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu urbanistyki miast antycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Cypru. Ponadto w kręgu jego działalności znajduje się praktyczna aplikacja nowoczesnych metod prowadzenia badań terenowych w archeologii ze szczególnym uwzględnieniem metod teledetekcyjnych i geofizycznych. W swojej karierze naukowej brał udział w badaniach na wielu stanowiskach w Polsce, a także na Cyprze, w Jordanii, Włoszech, Bułgarii czy na Ukrainie. W ramach Projektu Mare Nostrum bierze udział w pracach Komitetu Sterującego oraz Grupy Teledetekcja i Archeometria. 

>>> więcej

dr Kamil Kopij

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii UJ. Jego zainteresowania naukowe obracają się wokół takich zagadnień jak: propaganda i kreowanie wizerunku w starożytnym Rzymie, analizy przestrzenne zgromadzeń o charakterze publicznym oraz wykorzystanie zobrazowań satelitarnych do monitorowania i kwantyfikacji nielegalnych wykopalisk. Obecnie kieruje projektem „Raz, dwa, trzy. Czy wszyscy mnie widzą? Czy wszyscy mnie słyszą?; akustyka i proksemika rzymskich contiones” (2019/35/D/HS3/00105) finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ma doświadczenie w archeologicznej pracy terenowej w krajach takich jak: Polska, Bułgaria, Czarnogóra, Liban czy Jordania. Obecnie jest uczestnikiem ekspedycji ArTu-DTu: Archaeological Study of Da’jāniya and Tūwāneh, South Jordan. W ramach Projektu Mare Nostrum bierze udział w pracach Zespołu ds. Teledetekcji.

>>> więcej