Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komitet Sterujący Projektem

dr hab. Jarosław Bodzek

Profesor uczelni, pracownik Zakładu Archeologii Klasycznej i wicedyrektor ds studenckich Instytutu Archeologii UJ; archeolog klasyczny o zainteresowaniach naukowych skupionych na sztuce Grecji i Rzymu, w tym szczególnie numizmatyce greckiej i rzymskiej, sztuce Azji Mniejszej, rzymskiego Bliskiego Wschodu oraz na napływie pieniądza antycznego na teren europejskiego Barbaricum. Kieruje ekspedycją IA UJ w południowej Jordanii w ramach projektu ArTu-DTu (Archaeological Study of Dajaniya & Tūwāneh) i współpracuje z ekspedycją UJ w Nea Pafos. Ponadto brał udział pracach ekspedycji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Koszarach (Ukraina). Stypendysta Fundacji Lanckorońskich i Wolfson College (Uniwersytet w Oksfordzie). Jest autorem lub współautorem 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym ponad 100 artykułów i kilku książek. W wolnych chwilach miłośnik wysp Dodekanezu.

>>> więcej

Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

Przedmiot jego badań stanowi archeologia i sztuka starożytnego Egiptu i Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem okresów formowania pierwszych cywilizacji. Najważniejszy nurt badawczych zainteresowań wiąże się z genezą państwa egipskiego oraz z zagadnieniami początków monarchii, religii i sztuki w tym rejonie świata.

>>> więcej

dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ

Dr hab. Radosław Palonka, profesor uczelni, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny UJ oraz Research Associate w Crow Canyon Research Institute, Cortez, Colorado (USA). Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta, The Tokyo Foundation oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Od ponad dwudziestu lat uczestniczy i prowadzi badania archeologiczno-antropologiczne w Europie oraz kultur tubylczych Ameryki Północnej, m.in. w Cahokia Mounds, Illinois (pod patronatem UNESCO) oraz w Kolorado w Stanach Zjednoczonych. W badaniach archeologicznych stosuje i rozwija szerokie spektrum działań naukowych stosujących najnowocześniejsze metody i technologie skierowane na digitalizację i konserwację dziedzictwa kulturowego (m.in. skaning laserowy 3D z ziemi i powietrza/LiDAR, Geograficzny System Informacji/GIS, fotogrametrię i zaawansowane techniki fotografii cyfrowej, udoskonalanie metod analizy danych cyfrowych dziedzictwa kulturowego). Działania te obejmują także popularyzację badań naukowych i ich wyników wśród społeczeństwa, m.in.: https://digitalsouthwest.pl oraz https://e-sandcanyon.org, dotyczy to badań w USA, ale także zabytków europejskiego średniowiecza i czasów nowożytnych.

>>> więcej

dr Magda Kowal

W swojej pracy badawczej podejmuje zagadnienia z problematyki związanej z osadnictwem neandertalskim w Europie Środkowej, osadnictwem w epoce kamienia na obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem Karpat) oraz
eksploatacją i transportem surowców kamiennych w paleolicie Karpat i terenów sąsiadujących.

>>> więcej

dr Jacek Karmowski

Dr Jacek Karmowski jest asystentem w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu w Instytucie Archeologii UJ. Absolwent Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu (obecnie Wydział Archeologii UAM) oraz interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich „Society – Environment – Technologies" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora w dyscyplinie archeologia uzyskał w 2021 r. na podstawie rozprawy: „Procesy urbanizacyjne w północnym Egipcie i południowym Lewancie w drugiej połowie czwartego tysiąclecia p.n.e. na podstawie analizy architektury”. Jego zainteresowania badawcze obejmują początki urbanizacji w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, wczesną Epokę Brązu na obszarze Bliskiego Wschodu (szczególnie w południowym Lewancie), oraz wykorzystanie metod komputerowych w archeologii, takich jak systemy GIS i fotogrametria. Jest także zainteresowany możliwościami wykorzystania środowiska 3D w archeologii, w tym rekonstrukcjami architektury, krajobrazu, wizualizacją wyników badań oraz analizami przestrzennymi popartymi "symulacjami wizualizacyjnymi", które pozwalają na tworzenie odwzorowań krajobrazu i widoczności w różnych warunkach pogodowych i oświetleniowych. Ma doświadczenie w archeologicznej pracy terenowej w krajach takich jak: Polska, Egipt, Jordania, Izrael, Bułgaria, Ukraina czy Niemcy. Jest autorem i współautorem ok. dwudziestu artykułów naukowych, w tym o tematyce związanej z zagadnieniami z dziedziny wykorzystania technologii 3D w archeologii. W ramach Projektu Mare Nostrum bierze udział w pracach Komitetu Sterującego oraz Grupy Teledetekcja.

>>> więcej

dr Łukasz Miszk

Asystent z Zakładzie Archeologii Klasycznej UJ i adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Pochłania go praca w terenie, archeologia Cypru, a czasem i rzymskiej Jordanii. Ponadto zajmuje go gra w archeologicznej drużynie piłki nożnej Allochtoni i praca na rzecz cyfrowej archeologii w ramach CAA Polska. W ramach Projektu bierze udział w pracach Komitetu Sterującego oraz Grupy Teledetekcja.

>>> więcej